Om föreläsn­ingarna

Om föreläsningarna

Per är beteendevetare/sociolog och arbetar till vardags som seniorkonsult inom marknadsundersökningsbranschen. Det är delvis tack vare sitt arbete som Per har blivit en mycket rutinerad föredragshållare.

När Per föreläser om lyckoforskning blandar han teori och personliga reflektioner på ett lättsamt och inspirerande sätt där aha-upplevelserna och skratten är många. Med sina föreläsningar inspirerar han människor till att prioritera det som är viktigt i livet.

Föreläsningar om lycka
Varför skall jag inte missa detta?

Varför skall jag inte missa detta?

En föreläsning med Per Grenert är en upplevelse som skapar en bra stämning, ger en energikick och som man pratar om långt efteråt. Ämnet är också så viktigt och existentiellt att det engagerar alla, oavsett ålder och yrke.

Så om du vill göra din personal/medlemmar/åhörare lite lyckligare (och kanske också behöver få in en energi-kick på agendan), då skall du låta dem lyssna på Per Grenert.

Hej Per!
Vad bra föreläsningen var på Aronsborg. De jag pratade med efteråt var lyriska och tyckte att ditt föredrag var det bästa på hela helgen.


Karin Roos Af Hjälmsäter / Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
Om lycko­forskning

Om lyckoforskning

Lite om lycko­forskning

Lyckoforskarna söker efter svaren på vad som gör ett normalt liv mer givande. I förlängningen vill man förstå vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra lyckan/livskvalitén hos både individer, grupper och samhällen.

NEJ! Vad synd att det redan är slut


Spontan kommentar på Handelsbanken (efter 60 min föreläsning)

Mera om lycko­forskning

Den korrekta termen för denna forskningsinriktning är Positiv Psykologi (på Engelska; Posivite Psychology).

Begreppet lycka i lyckoforskningen

De flesta lyckoforskare definierar lycka som livstillfredsställelse och välbefinnande. På detta sätt vill man också exkludera den ”kick” av lycka som människor upplever när något speciellt händer dem som t ex om man är nykär eller en lyckad prestation.

Lyckoforskningens inriktning och syfte

Sedan slutet av 1990-talet har lyckoforskningen växt kraftigt och lycka har blivit ett ämne vid både amerikanska och europeiska högskolor och universitet. Aktuella artiklar publiceras bland annat i Journal of Happiness Studies.

Forskningsintresset är till stor del fokuserat på dels hur individer och grupper själva kan göra sig mer lyckliga, dels hur politiska organ och myndigheter kan skapa förutsättningar för medborgarnas lycka.

Mått på lycka

Om syftet med forskningen är att få fram data som visar hur man blir lycklig eller skapar ett lyckligt liv åt sig själv eller andra, gäller det att kunna mäta lycka. Det man vanligtvis mäter är om människor välbefinnande och om man känner sig tillfreds med sitt liv. På frågeformulär med ett antal påståenden eller frågor får människor i olika åldrar på vanligen en tiogradig skala ange hur tillfredsställda de är.

Ett problem inom lyckoforskningen är att olika forskare definierar begreppet lycka på många olika sätt. Det innebär i sin tur att två olika forskare kan komma fram till olika resultat trots att de analyserar samma fenomen/situation/område. Lyckoforskningen har därför kommit att handla mycket om forskning av forskning, d v s om man t ex vill ta reda på om kvinnor eller män är lyckligast så sammanställer man resultaten från 10-20 studier som tittat på detta. Det sammanvägda resultatet bildar "sanningen".

Övergripande resultat från lyckoforskningen

David Lykken, US-amerikansk professor i psykologi har kommit fram till att individens lycka i betydelsen välbefinnande, livsglädje och livslust till 10 procent beror på yttre omständigheter, till 40 procent på handlingar och tankemönster och är till 50 procent betingat av personliga egenskaper som vi har med oss från födelsen och därefter utvecklas i samspel med omvärlden.

Mera om lyckoforskning
Att tänka på

Att tänka på - 3 saker som kan göra dig lite lyckligare

Lyckoforskningen har kunnat bevisa att följande har en påverkan på "lyckonivån":

1. Att man prioriterar sina nära relationer

2. Förmågan att stanna upp ibland / glöm inte bort att vara glad för det du har

Exempel på saker som kan underlätta detta:

  • Positiv runda runt köksbordet varje fredag där varje person får summera vad som varit bra i veckan.
  • Varje vecka skriver du ner 4 saker som varit bra med veckan. Efter 10 veckor har du 40 bra händelser summerade.

3. Att ge komplimanger, uppmärksamhet och beröm till andra

Gör din egna personliga lista på 5-10 saker som du vill ändra på eller bli bättre på, t ex

  • Alltid hålla upp dörrar och hissdörrar åt andra
  • Alltid ge hela din uppmärksamhet till den som pratar med dig (både hemma och på jobbet)
  • Släppa fram och ge plats åt andra i trafiken
  • Köp lite oftare en blomma till den du tycker om
  • Prata inte i mobiltelefon när du skall betala (det är ohyfsat)
  • Ge flera komplimanger och mera beröm till andra

Men kom ihåg att slutsatserna dras utifrån statistiska samband. Med andra ord så är det inte säkert att just detta har en positiv påverkan på just dig.

John Lennon

Ett bra citat om lycka av John Lennon

- When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ”happy”. They told me I didn´t understand the assignment, and I told them they didn´t understand life.

Vidare läsning

Vidare läsning

Klicka här för att gå till listan med tips.